Investorrelationer

Välkommen till våra investerarsidor. Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om SaltX och bolagets ställning, verksamhet och utveckling. Informationen från SaltX ska öka kunskapen om och intresset för företaget.
Kontakt
för investerarfrågor

investors@saltxtechnology.com

CEO
Carl-Johan Linér
Harald Bauer Harald Bauer
CFO
Harald Bauer

Prenumerera

Om SaltX & vår Stockholm pilot