Investorrelationer

Välkommen till våra investerarsidor. Vårt syfte är att kontinuerligt informera kapitalmarknaden om SaltX och bolagets ställning, verksamhet och utveckling.
Kontakt
för investerarfrågor

investors@saltxtechnology.com

CEO
Carl-Johan Linér
Harald Bauer Harald Bauer
CFO
Harald Bauer

Prenumerera