Bolagsstyrning

Här finns information om styrningen av SaltXTechnology Holding AB.

SaltX Technology Holding AB är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 556917-6596, vilket registrerades vid Bolagsverket den 2 januari 2013 under dåvarande namnet Grundbulten 5673 AB. Bolagets associationsform är aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen har sitt säte i Stockholm.