Ledning

Senast uppdaterad 2022-10-04

CEO

Carl-Johan Linér

Anställd och ingår i ledningsgruppen sedan 2019. 

Född: 1958
Utbildning:
MSc Industriell ekonomi vid Linköpings Universitet
Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren):
Styrelseordförande STRI AB (2014–2017), Styrelsemedlem STRI AB (2011–2014), Styrelsemedlem ABB AB (2012–2015)
Tidigare erfarenheter:
Vice VD ABB Sverige och ansvarig ABB Division Power Products i Ludvika. Tidigare uppdrag på Indutrade som Vice VD.

Aktieinnehav: 450 000 B-aktier, 100 000 TO 2022/2025

Harald Bauer

CFO

Harald Bauer

Anlitad sedan 2016 genom enskild firma och anställd sedan 2017. Ingår i ledningsgruppen sedan 2016. 

Född: 1957
Utbildning:
Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren):

Tidigare erfarenheter:
CFO i Pricer AB och Elekta AB, båda börsnoterade bolag samt mångårig erfarenhet från ekonomi och finansiering i svenska och internationella bolag.

Aktieinnehav: 14 589 B-aktier, 75 000 TO 2022/2025

Corey Blackman
Chief Technology Officer

Corey Blackman

Anställd sedan 2011 och ingår i ledningsgruppen sedan 2019. 

Född: 1983
Utbildning:
Licentiatexamen i Energi och Miljöteknik, Mälardalens Högskola
Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren):

Tidigare erfarenheter:
Teknisk projektledare på Williams Industries, flera års erfarenhet inom förnyelsebar energi, energieffektivisering och inom värmekraftbranschen inom internationella bolag och projekt.

Aktieinnehav: 624 B-aktier

Chief Commercial Officer

Eric Jacobson

Anställd sedan 2017 och ingår i ledningsgruppen sedan 2019. 

Född: 1991
Utbildning:
MSc Applied Sustainability & Climate strategy och BSc Business & Economics med fokus på Strategic Management, Lunds Universitet
Tidigare styrelseuppdrag (senaste fem åren):
Tidigare erfarenheter:
SACCNY, Nordea Markets

Aktieinnehav: 65 716 B-aktier, 50 000 TO 2022/2025

Lars Croon

Head of EnerStore

Lars Croon

Anställd sedan 2017 och ingår i ledningsgruppen sedan 2019. 

Född: 1962
Utbildning:
Bygganläggningsteknisk linje, Parkskolan Örnsköldsvik
Tidigare styrelse- och andra uppdrag:
VD i eget bolag Croon & Logisk AB
Tidigare erfarenheter:
Grundare och delägare av Croon & Logisk AB, Projektledare för CHP-anläggningar, driftsättningar-CHP anläggningar, Projektkoordinator modernisering av styrsystem åt Stockholm Exergi. Utveckling av förbränningsmetoder TPS Studsvik.

Innehav: 25 000 B-aktier (via närstående), 103 000 TO 2022/2025

Magnus Ekblad
Head of Project Management

Magnus Ekblad

Anställd sedan 2017 och anlitad via eget bolag sedan 2019. Ingår i ledningsgruppen sedan 2019. 

Född: 1983
Utbildning:
Civilingenjör i Kemi, Umeå Universitet
Tidigare styrelse- och andra uppdrag:
Ordförande och VD i HeatAmp Sweden AB och WE&ME Consulting AB sedan 2019.
Tidigare erfarenheter:
Chef för Försvarsmaktens mobila kemilaboratorium med uppdrag som involverade utlandsmissioner i Afghanistan och multinationella utvecklingsprojekt i Europa. Innan SaltX även varit projektledare i flertalet komplexa roller med höga krav på kvalitet, leverans och innovation.

Aktieinnehav: 250 000 TO 2022/2025 (privat och via bolag)